Υψαρόβουνο δάσος

Image

Κρατικό δάσος έκτασης 409 εκταρίων (3.060 σκαλών) στην επαρχία Αμμοχώστου, περί τα δυο χιλιόμετρα νότια του χωριού Μάντρες. Από διοικητικής απόψεως, απλώνεται στην έκταση των χωριών Πλατάνι, Μάντρες και  Άγιος Ιάκωβος.

 

Η περιοχή του δάσους χαρακτηρίζεται από λοφώδη τοπογραφία, το δε υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 380 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, το δάσος βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας, πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν ξερορεντζίνες. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το δάσος κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 χιλιοστομέτρων.

 

Το δάσος Υψαρόβουνο διασχίζεται από σκυρόστρωτο δρόμο που συνδέει τα χωριά Μάντρες και Λευκόνοικον. Κύρια είδη βλάστησης στο δάσος είναι ρασ'ιά, μαζ'ιές, αγριοελιές, αγριοτερατσιές και λίγα πεύκα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια