Ροζακί

Image

Ποικιλία σταφυλιού που καλλιεργείται στην Κύπρο. Περιλαμβάνεται μεταξύ των κυρίων ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών της Κύπρου, μαζί με τη σουλτανίνα, το βέρικο, το όφθαλμο κ.α.

 

Το ροζακί είναι ποικιλία λευκών σταφυλιών που εισήχθη στην Κύπρο από την Ελλάδα το 1923. Καλλιεργείται κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές και σε προσχωματικά εδάφη που συγκρατούν την υγρασία. Είναι ποικιλία ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Δίνει σταφύλια πολύ καλής ποιότητας όταν καλλιεργείται στο κατάλληλο περιβάλλον.