Φωτιάδης Αλέξανδρος Αλέκος

Κυπριακής καταγωγής σημαντικός αξιωματούχος των παραδουνάβιων ηγεμονιών.  Ήταν γιος του σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής Φωτίου* του Κυπρίου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά το β' μισό του 17ου αιώνα και πέθανε τον 18ο αιώνα.

 

Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αργότερα διετέλεσε κι έφορος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Στον κατάλογο εισφορών του 1798 για ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην Ξηροκρήνη (Κουρούτσεσμε) ο Φωτιάδης ανευρίσκεται ως Αλέκος, με εισφορά 1.000 γροσιών μέσω του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορίου Ε'.

 

Ο Αλέξανδρος Φωτιάδης διετέλεσε άρχων μέγας ποστέλνικος, που ήταν αξίωμα πρώτης τάξεως των παραδουνάβιων ηγεμονιών κι αντιστοιχούσε προς το αξίωμα του υπουργού των Εξωτερικών.

 

Του Αλεξάνδρου Φωτιάδη γιοι ήταν ο πασάς Ιωάννης Φωτιάδης* και ο λόγιος και δάσκαλος Κωνσταντίνος Φωτιάδης*. Και οι δυο κατέλαβαν σημαντικά αξιώματα του Οθωμανικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα.