Γραμματεύς

Στην Κύπρο, κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, ὁ γραμματεύς τῶν δυνάμεων πεζικοῦ καί ἱππικο ήταν αξίωμα υπαγόμενο υπό τον στρατηγό του νησιού. Κάθε χωριστό σύνταγμα είχε δικούς του γραμματείς υπαγόμενους υπό τον γενικόν γραμματέα.

 

Και οι δήμοι των κυπριακών πόλεων είχαν γραμματείς, κατά την Πτολεμαϊκή και την Ρωμαϊκή εποχή, όπως ξέρουμε από επιγραφές που βρέθηκαν, όπως: ...γραμματέα τῆς Παφίων πόλεως, δίς γραμματεύσαντα τῆς βουλῆς καί τοῦ δήμου.... γραμματεύσαντος βουλῆς καί δήμου κλπ.