Απολλινάριος Τ Στατίλιος

(Τ. Statilius Apollinarius). Επίτροπος (procurator) της Κύπρου, της Πισιδίας, της Κιλικίας και της Παμφυλίας, επί εποχής του αυτοκράτορα Αδριανού (117 -138 μ.Χ.) Μαρτυρείται από επιγραφή.

 

Αξίζει να σημειωθεί η σύνδεση της Κύπρου με τις τρεις άλλες μικρασιατικές επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο αυτή, όπως και κατά την προ της αυτοκρατορίας περίοδο κατά την οποία η Κύπρος συνδεόταν με την Κιλικία.