Νιφάθων Πνυταγόρου, Σαλαμίνιος

Κύπριος της Αρχαιότητας. Ο Νιφάθων αναφέρεται από τον συγγραφέα Αρριανό (Ἰνδική, 18,3) ως ένας από τους δυο Κυπρίους που ορίστηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο ως τριήραρχοι στην επιχείρηση διάβασης του Υδάσπη ποταμού των Ινδιών το 326 π.Χ. Ο άλλος Κύπριος τριήραρχος ήταν ο Νικοκλής*, γιος του βασιλιά των Σόλων Πασικράτη.

 

Συνεπώς ο Νιφάθων, γιος του Πνυταγόρα από τη Σαλαμίνα, ήταν μεταξύ των Κυπρίων που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στα βάθη της Ασίας, μετέχοντας στην εκστρατεία του.