Ιωάννης

Αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το τέλος των Βυζαντινών χρόνων. Σύμφωνα προς τον Ambroise, ένα από τους χρονογράφους που έγραψαν για τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, ένας Ιωάννης ήταν ο επίσημος μεταφραστής του τυράννου της Κύπρου Ισαακίου Κομνηνού, όταν ο Ριχάρδος εισέβαλε στην Κύπρο την οποία και κατέκτησε το 1191. Ο Ιωάννης αυτός είχε συλληφθεί από τον Ριχάρδο την Τρίτη, 7 Μαϊου 1191, μετά από νικηφόρα κατά του Ισαακίου μάχη.