Βαλκανικό Σύμφωνο

Image

Είναι συνθήκη μεταξύ τριών χωρών, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Γιουγκοσλαβίας, που υπεγράφη στην Άγκυρα στις 28.2.1953 και διευρύνθηκε με νέα υπογραφή στο Μπλεντ στις 9.8.1954. Η συνθήκη αφορούσε συνεργασία των τριών χωρών σε διάφορους τομείς καθώς και στρατιωτική αμυντική συμμαχία και κοινή άμυνα.

 

Η συνθήκη αυτή δεν εφαρμόστηκε, εξαιτίας κυρίως της έντασης στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, έντασης που οφειλόταν στο Κυπριακό ζήτημα και στον αγώνα του κυπριακού λαού που πήρε τη μορφή ένοπλης εξέγερσης το 1955.

 

Ένας άλλος λόγος για τη μη εφαρμογή της συνθήκης αυτής ήταν και η βελτίωση, στο μεταξύ, των σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας με τη Σοβιετική Ένωση.