Κούριο

Αναφορές για το Κούριον από αρχαίους συγγραφείς

Image

Κατά την Αρχαιότητα το Κούριον αποτελούσε μια από τις σημαντικές πόλεις-βασίλεια της Κύπρου. Η ιστορία της πόλης του Κουρίου είναι μακρά κι εκτείνεται από τον 13ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 7ο μ.Χ. αιώνα. Μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων που μνημονεύουν το Κούριον ως κυπριακή πόλη είναι ο γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος που καθορίζει και τη γεωγραφική θέση της πόλης σε γεωγραφικό μήκος 65°10' και γεωγραφικό πλάτος 35°. Ο Στράβων παραθέτει στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ο Σταδιασμός (σύγγραμμα ανώνυμου γεωγράφου του 4ου μ.Χ. αιώνα) αναφέρει το Κουριακόν (ακρωτήρι) αλλά όχι και την πόλη του Κουρίου. Ο Στέφανος Βυζάντιος, που θεωρεί το Κούριον ως ονομασία της πόλης από το όνομα του Κουρέως, γιου του Κινύρα, γράφει ότι το εθνικό (επώνυμο) των κατοίκων της πόλης ήταν Κουριεύς, ενώ η περιοχή ονομαζόταν Κουριάς, δίνει δε την πληροφορία ότι με την ίδια ονομασία υπήρχε και ελληνική πόλη στην Αιτωλία. Ο Βυζάντιος αναφέρει επίσης ότι από το Κούριον καταγόταν κι ο Αριστοκλής, που όμως σήμερα δεν γνωρίζουμε τι ήταν (πιθανώς συγγραφέας;).

 

Στον Συνέκδημον του Ιεροκλέους το Κούριον μνημονεύεται επίσης ως μια από τις πόλεις της Κύπρου, ενώ την πόλη αναφέρει και ο Γεώργιος ο Κύπριος στο έργο του Περιγραφή τοῦ Ἀνατολικοῦ Ῥωμαϊκοῦ Κράτους (6ος/7ος μ.Χ. αιώνας).,

 

Κατά τον 10ο αιώνα, ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο βιβλίο του Περί Θεμάτων περιλαμβάνει το Κούριον μεταξύ των 15 κυπριακών πόλεων που μνημονεύει, αν και η πόλη θα πρέπει να ήταν ήδη εγκαταλειμμένη και κατεστραμμένη.

 

Οι θεότητες που λατρεύονταν στο Κούριον ήταν, βέβαια, πρώτα ο Απόλλων, η κατ' εξοχήν ελληνική θεότητα της πόλης, που μαρτυρείται από τα ερείπια του σωζόμενου στην περιοχή μεγάλου και φημισμένου ιερού του και από πολλές επιγραφές που έχουν βρεθεί. Η λατρεία του στο Κούριον ξεκινά από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Από επιγραφές που βρέθηκαν, συνάγεται ότι συνδεδεμένη ως ένα βαθμό με τη λατρεία του Απόλλωνος στο Κούριον, ήταν και η λατρεία της Δήμητρος και της Κόρης (=Περσεφόνης). Από τις επιγραφές, που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Κουρίου, προκύπτει ότι στην πόλη λατρεύονταν και άλλες ελληνικές θεότητες όπως η Ήρα, ο Άδωνις, η Εκάτη, ο Ερμής (βρέθηκε και άγαλμα του Ερμή που κοσμεί σήμερα το τοπικό Μουσείο της Επισκοπής), ο Πλούτων, οι Ερινύες, ενώ σε μερικές επιγραφές γίνεται επίκληση και προς τους Θεούς πάντας και τον Θεό Ύψιστο.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δυο επιγραφές που βρέθηκαν στο Κούριον η πόλη συνδέεται με τον Περσέα, τον γνωστό μυθικό ήρωα του Άργους, γιο του Διός και της Δανάης. Σε μια επιγραφή, που αποτελεί επιτύμβιο επίγραμμα για έναν Ρωμαίο κυβερνήτη της Κύπρου, τον Ποπλικόλαν, αναφέρεται ότι το άγαλμά του το είχε στήσει η πόλις Περσῆος, δηλαδή η πόλη του Περσέα. Επίσης σε άλλη επιγραφή, και πάλι των Ρωμαϊκών χρόνων, οι κάτοικοι του Κουρίου αυτοχαρακτηρίζονται ως Περσέως αἷμα.