Κούριο

Ρωμαϊκή Αγορά

Image

Στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς (Forum) συνεχίστηκαν επίσης οι συστηματικές ανασκαφές, που έχουν έως τώρα αποκαλύψει σχεδόν ολόκληρο το σύμπλεγμα. Επρόκειτο για ένα μνημειώδες περίστυλο δημόσιο οικοδόμημα, στο κέντρο της πόλης, περιβαλλόμενο από στοές. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι των μαρμάρινων κιόνων με τα κορινθιακά κιονόκρανα, παραπέμπουν στα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής του Σεβήρου (193- 211 μ.Χ.). Τούτο, σε συνδυασμό με νομισματικές μαρτυρίες και την κεραμική από τον χώρο, τοποθετούν την οικοδόμηση της Αγοράς αυτής στα τέλη του 2ου και τις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. Η Αγορά φαίνεται ότι καταστράφηκε από τους ιδίους σεισμούς που κατέστρεψαν και τα λουτρά, το 365 μ.Χ.

 

Η παράκτια πρωτοχριστιανική βασιλική: Κατά την ανασκαφική περίοδο του 1994, δοκιμαστική ανασκαφή στη στενή παράκτια λωρίδα γης κάτω από τον επιβλητικό βράχο του Κουρίου, και μεταξύ αυτού και της θάλασσας, αποκάλυψε τα κατάλοιπα μιας πρωτοχριστιανικής βασιλικής. Συστηματικές ανασκαφές που έγιναν το 1995, αποκάλυψαν την ίδια την βασιλική, κοντά στην οποία φαίνεται να υπάρχουν και άλλα κατάλοιπα κτιρίων που σχετίζονταν και συνδέονταν με αυτήν.

 

Η βασιλική αυτή ήταν τρίκλιτη και χρονολογείται στον 6ο μ.Χ. αιώνα. Τα κλίτη χωρίζονταν με δύο σειρές από μαρμάρινους κίονες, εκ των οποίων βρέθηκαν δέκα, σε πολύ καλή κατάσταση, μαζί με τις βάσεις και τα κιονόκρανά τους. Κατά τις ανασκαφές του 1995 αποκαλύφθηκαν τα τρία κλίτη του ναού, καθώς και το βήμα και η ημικυκλική του αψίδα, που περικλειόταν, δεξιά και αριστερά, από άλλες δύο μικρότερες ημικυκλικές αψίδες. Τα δάπεδα ήσαν διακοσμημένα με πολύχρωμες ψηφιδωτές παραστάσεις, που δυστυχώς ελάχιστα δείγματά τους έχουν βρεθεί. Το δάπεδο, ωστόσο, του ιερού εκαλύπτετο με μαρμαροθέτημα.

 

Τεμάχια ψηφιδωτών συνθέσεων που βρέθηκαν επίσης, μαρτυρούν ότι ο ναός ήταν διακοσμημένος και με εντοίχια ψηφιδωτά στο εσωτερικό του. Ένα δωμάτιο που υπήρχε αμέσως μετά το νότιο κλίτος του ναού, φαίνεται ότι ήταν το κατηχούμενον(=ο χώρος από τον οποίο παρακολουθούσαν τις ιεροτελεστίες οι «κατηχούμενοι», δηλαδή εκείνοι που γίνονταν Χριστιανοί αλλά δεν είχαν ακόμη βαπτιστεί). Υπήρχε επίσης νάρθηκας στο δυτικό άκρο του ναού. Οι ανασκαφές στο χώρο αυτό θα συνεχιστούν, οπότε και θα υπάρξουν και τα τελικά συμπεράσματα.

 

Είναι πιθανόν η παράκτια αυτή βασιλική του Κουρίου να εξυπηρετούσε την περιοχή του λιμανιού της πόλης, και ιδίως τους ναυτικούς που αισθάνονταν την ανάγκη να καταφύγουν στον ναό για προσευχή πριν ή μετά το δύσκολο και επικίνδυνο (υπό τις τότε συνθήκες) θαλάσσιό τους ταξίδι. Ας σημειωθεί ότι πρωτοχριστιανικές βασιλικές σχεδόν επί της παραλίας, και δίπλα από λιμάνια, έχουν βρεθεί και στην Αμαθούντα, στην Πάφο, στη Σαλαμίνα κλπ.