Σέλευκος ο θεολόγος

Αναφέρεται από τον Πορφύριο (στο έργο του Περί ἀποχῆς ἐμψύχων, 2.54-55) ως θεολόγος που συμβούλευσε τον βασιλιά της Κύπρου (Σαλαμίνος;) Δίφιλο* να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες που τελούνταν στη Σαλαμίνα προς τιμήν της Αγραύλου και του Διομήδη.

 

Δεν διευκρινίζεται κατά πόσον ο Σέλευκος αυτός ήταν Κύπριος. Θεολόγοι ήσαν, πάντως, οι μάντεις (προφήτες) και ερμηνευτές της θέλησης των θεών, και τέτοιος ήταν κι ο Σέλευκος. Ο βασιλιάς Δίφιλος, που κατάργησε τις ανθρωποθυσίες και τις αντικατέστησε με θυσίες βοδιών, πρέπει να έζησε πριν από το 560 π.Χ. (εάν όντως ήταν βασιλιάς της Σαλαμίνος, γιατί οι κατοπινοί βασιλιάδες της πόλης αυτής μας είναι γνωστοί). Τότε θα πρέπει να είχε ζήσει κι ο Σέλευκος ο θεολόγος.