Ελουλαίος Elulaeus

Image

Βασιλιάς της Τύρου, γύρω στα 700 π.Χ. Όπως αναφέρει ο Ιώσηπος ( Ἰουδαϊκή Ἀρχαιολογία, 9.283), ο Ελουλαίος βασίλεψε 36 χρόνια (πιθανότατα από το 737 μέχρι το 701 π.Χ.). Επί των ημερών του αποστάτησαν οι κάτοικοι της κυπριακής πόλης του Κιτίου (της κατ' εξοχήν φοινικικής πόλης της Κύπρου), οπότε ο Ελουλαίος έπλευσε με στόλο από την Τύρο στο Κίτιον, το οποίο και επανέφερε υπό την εξουσία του.

 

Ο Ελουλαίος ταυτίζεται, κατά πάσαν πιθανότητα, με τον Λούλι (Luli), βασιλιά της Σιδώνος (και κατ' επέκταση όλης της Φοινίκης) που αναφέρεται σε ασσυριακή επιγραφή ότι ηττήθηκε και κατατροπώθηκε από τον βασιλιά των Ασσυρίων Σενναχηρείμ (Sennacherib). Κατά την επιγραφή, ο Σενναχηρείμ (705 - 681 π.Χ.) καταδίωξε τον Λούλι (Ελουλαίον), ο οποίος και κατέφυγε στην Γιατνάνα (Yadnana) «στη μέση της θάλασσας», όπου και πέθανε. Στις ασσυριακές επιγραφές Γιατνάνα είναι η Κύπρος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια