Χαγέ Κωνσταντίνος

Image

Βυζαντινός αξιωματούχος του πρώτου μισού του 11ου αιώνα, πατρίκιος, ναύαρχος και στρατηγός, που διετέλεσε και διοικητής του ΝΑ μικρασιατικού θέματος των Κιβυρραιωτών. Γνωστός για τη νίκη του κατά του αραβικού στόλου που είχε διενεργήσει επιδρομή στα Μικρασιατικά παράλια και στις Κυκλάδες.

 

Βλέπε λήμμα: Βυζαντινή Εποχή

 

Το 1043, μετά την εκδήλωση στην Κύπρο του κινήματος του Θεοφίλου Ερωτικού, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος διόρισε τον Κωνσταντίνο Χαγέ ανώτατο ναύαρχο του βυζαντινού στόλου και τον έστειλε στο νησί για καταστολή της εξέγερσης. Όταν ο Κωνσταντίνος Χαγέ έφθασε στην Κύπρο, κατόρθωσε εύκολα να επιβάλει την τάξη και συνέλαβε τον Θεόφιλο Ερωτικό, τον οποίο και μετέφερε δέσμιο στην Κωνσταντινούπολη.

 

Ο Θεόφιλος Ερωτικός φαίνεται ότι δεν θεωρήθηκε επικίνδυνο πρόσωπο για την αυτοκρατορία, γιατί η τιμωρία του δεν ήταν παρά η κατάσχεση της περιουσίας του και η διαπόμπευσή του στον ιππόδρομο, ντυμένου στα γυναικεία, ενώ ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια