Αρνουβάντας Δ

Βασιλιάς των Χετταίων (1220-1190 π.Χ.). Σε χεττιτικά κείμενα (πινακίδες του Μπογκάζκιοϊ) που σώθηκαν, αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Αρνουβάντας ήταν ο κύριος πολλών χωρών τις οποίες είχε υποτάξει, μεταξύ δε αυτών περιλαμβανόταν και η Αλασία - Κύπρος. Η αναφορά αυτή οδήγησε πολλούς επιστήμονες στην υιοθέτηση της άποψης ότι η Κύπρος είχε υποταχθεί για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, στους Χετταίους.

 

Ωστόσο οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν δέχονται πια με κανένα τρόπο την άποψη αυτή, που την θεωρούν ως μια υπεροπτική θέση του βασιλιά των Χετταίων, χωρίς αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θέση που δεν αποτελούσε ασυνήθιστο φαινόμενο μεταξύ των ηγεμόνων της Ανατολής. Η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα δεν έχει φέρει στο φως επαρκείς μαρτυρίες για υποταγή της Κύπρου στους Χετταίους, μαρτυρίες που θα έπρεπε να υπήρχαν εάν το νησί είχε πράγματι κατακτηθεί από αυτούς.