Φαλέμπρο Λορέντζο Lorenzo Falebro

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Συγκεκριμένα ο Λορέντζο Φαλέμπρο υπηρέτησε στο νησί κατά το 1535-1536 ως τοποτηρητής (luogotenente), δηλαδή διοικητής της Κύπρου.