Α

Βασιλιάς της Πάφου, από το όνομα του οποίου δεν σώθηκε παρά μόνο το πρώτο ψηφίο. Μαρτυρείται μόνο από νομίσματα που βρέθηκαν. Φέρεται να βασίλεψε στις αρχές του 5ου π.Χ. αι.