Μιαρανάθουσα

Όνομα ιέρειας στην αρχαία Κύπρο. Σύμφωνα με τον Βίο του αγίου Τύχωνος, η Μιαρανάθουσα ήταν ιέρεια της Αρτέμιδος στην Αμαθούντα. Ο άγιος Τύχων*, ο οποίος απέσπασε πολλούς   Έλληνες από την ειδωλολατρία και τους μετέστρεψε στον Χριστιανισμό, έμπαινε στον ειδωλολατρικό ναό της πόλης και κατέστρεφε τα λατρευτικά αντικείμενα. Αναφέρεται πως όταν μια μέρα η ιέρεια της Αρτέμιδος Μιαρανάθουσα τον εξύβρισε, ο άγιος Τύχων, παίρνοντας στα χέρια του ένα φραγγέλιο, την έσπρωξε δυνατά. Εκείνη, όταν αισθάνθηκε και θαύμασε τη δύναμη του Χριστού, που ενήργησε μέσω του αγίου, ομολόγησε πίστη στον Θεό. Ο άγιος Τύχων την βάφτισε και την μετονόμασε σε Ευήθεια.