Περπυριάριοι

Image

Κατηγορία Ελλήνων Κυπρίων παροίκων (δουλοπαροίκων) κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Οι περπυριάριοι ήσαν εκείνοι που κατόρθωναν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους με υπέρπυρα (=νομίσματα της εποχής) που πλήρωναν στις αρχές. Έτσι μπορούσαν — με πάρα πολλές βέβαια δυσκολίες — να ξεφύγουν από την κατώτατη τάξη των δουλοπαροίκων και να ζήσουν κάπως πιο ανθρώπινα. Λίγοι βέβαια το κατόρθωναν αυτό. Ωστόσο ταξικά εθεωρούντο και πάλι πάροικοι, αλλά μπορούσαν να κατέχουν και να καλλιεργούν δική τους γη. Είχαν ελάχιστα δικαιώματα και πλήρωναν κι αυτοί βαριούς φόρους.

 

Βλέπε λήμματα: Πάροικοι και Φραγκοκρατία- κοινωνικές τάξεις

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια