Αριστομήδης ο Φεραίος

Αρχηγός σώματος Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν στο πλευρό των Περσών κι ενάντια στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη μάχη της Ισσού (Νοέμβριος του 333 π.Χ.), ενάντια στον Αλέξανδρο και στο πλευρό του Δαρείου πολέμησαν, εκτός από τον Αριστομήδη και άλλοι Έλληνες αρχηγοί μισθοφορικών σωμάτων, όπως ο Αμύντας ο Αντιόχου, ο Θυμώνδας του Μέντορος κι ο Βιάνωρ ο Ακαρνάν.

 

Μετά τη νίκη του Αλέξανδρου στην Ισσό, οι πιο πάνω Έλληνες μισθοφόροι κατόρθωσαν να διαφύγουν μαζί με τους στρατιώτες τους (8.000 άνδρες, κατά τον Αρριανό, αριθμός που φαίνεται υπερβολικός). Στην Τρίπολη της Φοινίκης όπου έφτασαν, διασπάστηκαν κι ο Αριστομήδης μαζί με τον Αμύντα τον Αντιόχου και 4.000 άνδρες βρήκαν καράβια και ήλθαν στην Κύπρο όπου βρήκαν φιλοξενία και ενίσχυση.

 

Δεν αναφέρεται ποιο ήταν το τέλος του Αριστομήδη. Το πιο πιθανό είναι πως από την Κύπρο έφυγε λίγο αργότερα, ακολουθώντας τον Αμύντα ο οποίος θέλησε να κατακτήσει την Αίγυπτο. Εκεί καταστράφηκε και διαλύθηκε το σώμα αυτό των Ελλήνων μισθοφόρων (βλέπε και λήμμα Αμύντας ο Αντιόχου).