Γκράντισον Όθων ντε Otho de Grandison

Image

Βρετανός σταυροφόρος που πολέμησε ηρωικά κατά την άμυνα της πόλης Άκρας της Συρίας που πολιορκούσαν οι Μαμελούκοι, στα 1291, ιδίως στη διάρκεια της τελικής εφόδου στις 18 Μαΐου. Όταν η αντίσταση των πολιορκουμένων κάμφθηκε, ο νεαρός βασιλιάς Ερρίκος Β' της Κύπρου (που είχε φθάσει στις 4 Μαΐου για να βοηθήσει), μαζί με τον σοβαρά πληγωμένο μεγάλο μάγιστρο του τάγματος των Ιωαννιτών επιβιβάστηκαν στα πλοία τους, ενώ ο Γκράντισον επιβίβασε όσους πληγωμένους μπορούσε σε βενετικά πλοία και όλοι κατευθύνθηκαν στην Κύπρο μαζί με μερικά άλλα πλοία γεμάτα πρόσφυγες, ενώ όσοι έμειναν σφάγηκαν ανηλεώς.

 

Στα 1294 βρίσκουμε τον Γκράντισον στην Κώρυκο της Μικράς Ασίας με μια κυπριακή οπλισμένη γαλέρα που μετέφερε Σύρους, Πισάτες και Βενετούς. Ο Γκράντισον επέστρεφε από αποστολή στον βασιλιά της (Μικρής Κιλικιανής) Αρμενίας, και στην  Κώρυκο συνάντησε γενουατικό στόλο που είχε μόλις νικήσει πολυαριθμότερο βενετικό στόλο στο Λαγιάτζο, στα πλαίσια πολέμου αντεκδικήσεων που τότε διεξήγετο ανάμεσά τους, με ένα από τα κέντρα του την Κύπρο. Ο Γκράντισον παρακάλεσε τους Γενουάτες να του επιτρέψουν να τους συνοδεύσει για να εργασθεί ως μεσολαβητής με τους Βενετούς. Η απάντηση όμως ήταν να απομακρύνει το πλοίο του και ότι για χάρη του δεν θα έθιγαν τους Βενετούς και Πισάτες των πλοίων του. Μετά απ' αυτό ο Βρετανός σταυροφόρος επέστρεψε στην Κύπρο και δεν ακούεται εφεξής τίποτε γι' αυτόν.