Φαρνάβαζος

Image

Πέρσης στρατηγός του βασιλιά Αρταξέρξη*. Όπως γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο Φαρνάβαζος, το 397 π.Χ., έπεισε τον Πέρση βασιλιά να ετοιμάσει στόλο και να τοποθετήσει σ' αυτόν ναύαρχο τον Κόνωνα τον Αθηναίο, ο οποίος έμενε τότε κοντά στον βασιλιά της κυπριακής Σαλαμίνος Ευαγόρα*. Με εντολή του Αρταξέρξη ο Φαρνάβαζος ήρθε με πεντακόσια τάλαντα στην Κύπρο, όπου ζήτησε από τους Κυπρίους βασιλιάδες να του ετοιμάσουν εκατό τριήρεις, στις οποίες έβαλε ναύαρχο τον Κόνωνα.

 

Με τον στόλο αυτό, στον οποίο μετείχαν και κυπριακά πληρώματα, ο Κόνων* νίκησε τους Σπαρτιάτες κι αποκατέστησε τη δημοκρατία στην Αθήνα. Η πόλη τίμησε, γι’ αυτό, με ύψιστες τιμές τόσο τον Κόνωνα όσο και τον Κύπριο βασιλιά Ευαγόρα. Ο τελευταίος είχε μεσολαβήσει στον Φαρνάβαζο για τοποθέτηση του Κόνωνος ως ναυάρχου στον περσικό στόλο.