Γονέμης Κοσμάς

Βαΐλος του κομερκίου και γραμματικός του βασιλικού σεκρέτου επί Ιακώβου Β', βασιλιά της Κύπρου. Αναφέρεται σε δυο πράξεις του «Βιβλίου των Αναμνήσεων» (Livre des Remembrances) στα 1468 και 1469.