Ελπίδιος Βραχάμιος

 Βυζαντινός δούκας της Κύπρου, άγνωστο ποιας ακριβώς χρονολογίας, πιθανώς του 10ου αι. ή του τέλους του 9ου.  Έφερε τον τίτλο κουροπαλάτης και δούκας της Κύπρου. Περισσότερα γι’ αυτόν αγνοούμε (βλ. επίσης λήμμα δούκας).