Σαντίκ πασάς

Πρωθυπουργός (μέγας βεζύρης) της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή στις 18.4.1878 από τον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β'. Τον επόμενο μήνα ο Άγγλος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Χένρυ Λαγιάρντ* διαπραγματεύτηκε μαζί του και με τον υπουργό Εξωτερικών του σουλτάνου Safvet πασά τους όρους της Αγγλοτουρκικής Σύμβασης (που υπογράφτηκε στις 4.6.1878), με την οποία ο σουλτάνος παραχώρησε την Κύπρο στην Αγγλία.