«Κοινόν τῶν ἐν τῇ νήσῶ τασσομένων»

Image

Με τον τίτλο «Κοινόν τῶν ἐν τῇ νήσῳ τασσομένων...», αναφέρονται διάφορες οργανώσεις που ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν στην αρχαία Κύπρο, κατά την Ελληνιστική εποχή. Η ύπαρξη τέτοιων οργανώσεων μαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί. Τέτοια «Κοινά», δηλαδή «κοινότητες» ή εθνικές οργανώσεις, είδος λεσχών, σχημάτιζαν κατά τα Ελληνιστικά χρόνια σε διάφορα μέρη όπου υπηρετούσαν, οι διάφοροι μισθοφόροι των Πτολεμαίων βασιλιάδων που προέρχονταν από συγκεκριμένες χώρες.

 

Στην Κύπρο μαρτυρείται από επιγραφές που βρέθηκαν, η ύπαρξη τριών τουλάχιστον τέτοιων σωματείων, που ήσαν:

 

  1. Το «Κοινόν τῶν ἐν τῇ νήσῳ τασσομένων Κιλίκων», δηλαδή η οργάνωση της κοινότητας των Κιλίκων (από την Κιλικία της Μικράς Ασίας) που βρισκόταν στην Κύπρο.
  2. Το «Κοινόν τῶν ἐν τῇ νήσῳ τασσομένων Κρητῶν», δηλαδή η οργάνωση των υπηρετούντων στην Κύπρο μισθοφόρων από το νησί της Κρήτης.
  3. Το «Κοινόν τῶν ἐν τῇ νήσῳ τασσομένων Λυκίων», δηλαδή η οργάνωση των υπηρετούντων στην Κύπρο Λυκίων (από τη Λυκία της Μικράς Ασίας).

 

Υφίσταντο, ενδεχομένως, και άλλες τέτοιες οργανώσεις - «Κοινά» - που η σύμπηξή τους σκοπό είχε την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους.

Φώτο Γκάλερι

Image