Βικέντιος Κυπριανός

Image

Κύπριος αγωνιστής με ποικίλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, γνωστός κυρίως από πρωταγωνιστική ανάμειξή του σε παράτολμο σχέδιο για μυστική εκστρατεία προς απελευθέρωση της Κύπρου, κατά το 1825 - 26.

 

Ο Κυπριανός Βικέντιος συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών εξεχόντων Κυπρίων που διέφυγαν μετά τις σφαγές του Ιουλίου1821 κι απετέλεσαν στην Ελλάδα συμπαγή ομάδα με αξιόλογη δράση. Η υπογραφή του βρίσκεται σε διάφορα έγγραφα, μαζί με τις υπογραφές του Κυπριανού Θησέως, του Κυπρίδημου Γεωργιάδη, του Γ.Δ. Οικονομίδη, του Χαράλαμπου Μάλη, όπως σε έγγραφο της 6.4.1825 που απευθυνόταν προς το «Σεβαστόν Βουλευτικόν Σῶμα» σχετικά με «τήν ὑπόθεσιν τῆς πατρίδος μας Κύπρου». Οι πιο πάνω, καθώς και άλλοι Κύπριοι εξόριστοι στο Ναύπλιο, επανειλημμένα και φορτικά προσπαθούσαν να πείσουν την ελληνική κυβέρνηση όπως οργανώσει εκστρατεία στην Κύπρο, γι’ απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Για την οργάνωση της εκστρατείας αυτής στην Κύπρο είχαν γίνει και σχετικές ενέργειες στο Λονδίνο από εκεί Κυπρίους εξόριστους, σε συνεργασία με τον Μαυροβουνιώτη στρατηγό ντε Βιντζ, κι είχε γίνει προεργασία για σύναψη δανείου στην αγγλική χρηματαγορά για κάλυψη των εξόδων της όλης επιχείρησης.

 

Μετά την αποτυχία των επισήμων διαβημάτων των Κυπρίων εξόριστων προς την ελληνική κυβέρνηση, μερικοί απ' αυτούς πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στην μυστική υλοποίηση του σχεδίου και στην από μέρους τους οργάνωση της απελευθερωτικής εκστρατείας στην Κύπρο. Προς τούτο, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της μυστικής στρατολογίας ανδρών και στην εξεύρεση πολεμικών πλοίων, ιδίως από τις Σπέτσες, όπου ο Βικέντιος είχε σχετικές διαβουλεύσεις. Επικεφαλής της μυστικής αυτής κίνησης βρίσκονταν ο Κυπριανός Βικέντιος και ο οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Ταηλάνος.

 

Με την προώθηση του όλου σχεδίου χωρίς την έγκριση και υποστήριξη της ελληνικής διοίκησης, διαφώνησαν μερικοί Κύπριοι που το γνώριζαν, όπως ο Χαράλαμπος Μάλης. Ο τελευταίος, με αναφορά του ημερομηνίας 29.1.1826, κατήγγειλε τον Βικέντιο και τον Ταηλάνο στις ελληνικές αρχές. Στις 2 Φεβρουαρίου1826, μυστική διαταγή του Εκτελεστικού Σώματος πληροφορούσε το Βουλευτικόν ότι «διετάχθη τό Ὑπουργεῖον τῆς Ἀστυνομίας νά ἒχῃ ὑπό ἀστυνομικήν φύλαξιν τόν ἐνταῦθα [στο Ναύπλιο] εὑρισκόμενον Κυπριανόν Βικέντιον...»

 

Μετά την αποκάλυψη του σχεδίου και την εξουδετέρωση του Βικέντιου, η όλη επιχείρηση ματαιώθηκε. Ωστόσο η εις Κύπρον εκστρατεία είχε συνδυαστεί και με παράλληλη σχεδιαζόμενη εκστρατεία στον Λίβανο, που ανελήφθη από τον οπλαρχηγό Βάσσο (Μαυροβουνιώτη) και άλλους, μετά την απόρριψη του όλου σχεδίου από την κυβέρνηση. Η εκστρατεία στον Λίβανο έγινε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1826, το δε εκστρατευτικό σώμα (2.000 άνδρες, 14 πλοία) πέρασε και από την Κύπρο. Δεν επρόκειτο όμως πια για σοβαρή ενέργεια παρά για τυχοδιωκτική και ληστρική επιδρομή που έληξε άδοξα.

 

Η σχεδιαζόμενη από τον Βικέντιο και άλλους εξόριστους Κυπρίους εκστρατεία γι’ απελευθέρωση της Κύπρου, αν και κρίθηκε ως παράτολμη και αμφιβόλου επιτυχίας, φανερώνει ωστόσο το θάρρος και την αποφασιστικότητα των Κυπρίων εξόριστων και τον πόθο τους να επιτύχουν την απελευθέρωση της πατρίδας τους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια