Ιππόνικος

Image

Κύπριος της Αρχαιότητας, σύγχρονος του μεγάλου Αθηναίου ρήτορα Ισοκράτη* με τον οποίο αναφέρεται (στα Σχόλια εἰς Ἰσοκράτην) ότι συνδεόταν με φιλία. Ο Ιππόνικος αυτός αναφέρεται ότι ήταν πατέρας του Δημόνικου, προς τον οποίο απηύθυνε ο Ισοκράτης τον γνωστό Προς Δημόνικον συμβουλευτικό του λόγο.

 

Επειδή ο Δημόνικος* αυτός θεωρήθηκε από μερικούς μελετητές ότι έγινε βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής πόλης του Κιτίου με τη βοήθεια του βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α' και με αθηναϊκή συνδρομή, μερικοί θεώρησαν ότι κι ο πατέρας του Ιππόνικος ήταν βασιλιάς, και μάλιστα του Κιτίου. Όμως τόσο ο Δημόνικος, όσο κι ο πατέρας του Ιππόνικος θεωρείται σήμερα βέβαιο ότι δεν υπήρξαν ποτέ βασιλιάδες.