Ιωάννου Παύλος Τουφεξής Κύπριος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Σώζονται πιστοποιητικά συμμετοχής του στον αγώνα, με τις υπογραφές διαφόρων οπλαρχηγών όπως του Μακρυγιάννη, του Π. Μαυρομιχάλη, του Νικόλα Κριεζώτη, του Λουκά Χορμόβα και του Κυπρίου αξιωματικού Ιωάννη* Κυπρίου. Υπό τις διαταγές των αγωνιστών αυτών, ο Παύλος Ιωάννου Τουφεξής πολέμησε και υπηρέτησε ως υπαξιωματικός. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως στη Στερεά, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στα Δερβενάκια κι αλλού, δείξας καθ' ὅλον τοῦ πολέμου διάστημα προθυμίαν καί ἀνδρείαν, εὐπείθειαν καί ἄπειρον στρατιωτικήν ἱκανότητα...

 

Δεν είναι γνωστό από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Από τα πιστοποιητικά του φαίνεται ότι στην Ελλάδα είχε πάει ως εθελοντής από την αρχή του αγώνα. Μετά το τέλος του πολέμου παρέμεινε μόνιμα στην απελευθερωμένη Ελλάδα και ζούσε στην Αθήνα τουλάχιστον μέχρι το 1865. Τον Απρίλιο του χρόνου αυτού είχε υποβάλει αίτηση προς την κυβέρνηση για να του δοθεί σύνταξη. Την αίτησή του συνόδευσε και με τα πολεμικά πιστοποιητικά του, που σώθηκαν στα κρατικά αρχεία.