Ζακκάρια Βενέδικτος Benedict Zaccaria

Διάσημος Γενουάτης ναύαρχος που έζησε κι έδρασε τις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα. Μεταξύ άλλων, έδρασε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Δημοκρατίας της Γένουας στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και στην Κύπρο.

 

Τον Απρίλιο του 1289 ο ναύαρχος Ζακκάρια βρισκόταν στην περιοχή της Τριπόλεως του Λιβάνου η οποία επολιορκείτο από τους Μωαμεθανούς. Μεταξύ των υπερασπιστών της πόλης βρίσκονταν και Κύπριοι ιππότες που είχαν σταλεί εκεί από τον βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Β' (1285 - 1324) με διοικητή τον Αμωρύ, αδελφό του βασιλιά και κοντοστάβλη της Ιερουσαλήμ. Μετά την πτώση της Τριπόλεως, στις 26.4.1289, ο Αμωρύ, αρκετοί από τους Κυπρίους ιππότες και πολλοί πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στην Κύπρο από τον Ζακκάρια.

 

Ακριβώς τον προηγούμενο χρόνο, κι ενώ η Τρίπολη κατεχόταν από τους Γενουάτες, ο Ζακκάρια που έφερε και τον τίτλο του ποδεστά, είχε έλθει από εκεί στην Κύπρο όπου διαπραγματεύθηκε με τον βασιλιά Ερρίκο Β' εμπορικές και άλλες συμφωνίες που υπεγράφησαν στις 21.9.1288.