Καλλικλής Καλλικλέους

Στρατιωτικός της Πτολεμαϊκής περιόδου, που υπηρέτησε στην Κύπρο. Σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, κατά τις ανασκαφές της δεκαετίας του 1880, ο Καλλικλής ήταν ένας από τους σωματοφύλακες του Πτολεμαίου Στ' Φιλομήτορος, ιλάρχης του ιππικού της Αλεξάνδρειας και δάσκαλος του βασιλιά στην τακτική του πολέμου. Ο Καλλικλής είχε σταλεί στην Κύπρο για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Πτολεμαίου Φύσκωνος, αδελφού του βασιλιά. Για τις υπηρεσίες του και την αγάπη του προς τον Πτολεμαίο βασιλιά και την αδελφή του βασίλισσα Κλεοπάτρα, θεούς Φιλομήτορες (πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ.) καθώς και στα παιδιά τους, για τη δικαιοσύνη του προς όλους και για τις ευεργεσίες του προς την στρατιωτική διοίκηση της Κύπρου, ο Σύνδεσμος των Στρατηγών και όσων στρατήγησαν στην Πάφο, του έστησε τιμητικά άγαλμα, με την ευκαιρία της αναχώρησής του από την Κύπρο.