Μπατίστα Τζιοβάννι

Image

Με το ονοματεπώνυμο αυτό απαντώνται τρεις Ιταλοί στρατιωτικοί του 16ου αιώνα, που πολέμησαν στην Κύπρο το 1570-71, εναντίον των Οθωμανών εισβολέων. Ο ένας καταγόταν από την Αγκώνα, ο δεύτερος από την Μπρέσκια και ο τρίτος από το Ριβαρόλο.

 

Και οι τρεις ήσαν ενταγμένοι στον στρατό των Βενετών, έφεραν και οι τρεις τον βαθμό του λοχαγού και πήραν μέρος στην επική αντίσταση της Αμμοχώστου. Και οι τρεις πέθαναν, κατά τη διάρκεια της σκληρής πολιορκίας της.

 

Οι μεν δύο πρώτοι, δηλαδή ο Τζιοβάννι Μπατίστα από την Αγκώνα και ο Τζιοβάννι Μπατίστα από την Μπρέσκια, πέθαναν από ασθένειες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ο δε Τζιοβάννι Μπατίστα από το Ριβαρόλο σκοτώθηκε αγωνιζόμενος επί των τειχών της Αμμοχώστου. Και τους τρεις μνημονεύει στην Διήγησίν του ο συμπολεμιστής τους στην Αμμόχωστο Άντζελο Γκάττο.

 

Ο Άντζελο Καλλέπιο, που ευρισκόταν στη Λευκωσία μέχρι την πτώση της, αναφέρει έναν άλλο Τζιοβάννι Μπατίστα, καταγόμενο από το Σαν Κολουμπάν, ο οποίος είχε πολεμήσει στη Λευκωσία, επίσης με τον βαθμό του λοχαγού. Αναφέρει επίσης και έναν άλλο Τζιοβάννι Μπατίστα, καταγόμενο από το Καλλούρο, που ήταν και αυτός λοχαγός και είχε πολεμήσει στη Λευκωσία.

 

Έναν Μπατίστα (άγνωστο το πρώτο του όνομα), περιλαμβάνει ο Καλλέπιο στον κατάλογο των νεκρών της Λευκωσίας που δίνει, στον οποίο κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Τζιοβάννι Μπατίστα από το Σαν Κολουμπάν. Ο Τζιοβάννι Μπατίστα από το Καλλούρο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Καλλέπιο εκείνων που υπήρξε άγνωστη η τύχη τους μετά την άλωση της Λευκωσίας στις 9 Σεπτεμβρίου του 1570 — εάν διέφυγαν ή εάν πέθαναν.

 

Ωστόσο ο Άντζελο Γκάττο αναφέρει ότι ο ένας από τους τρεις Μπατίστα της Αμμοχώστου, ο Τζιοβάννι Μπατίστα από το Ριβαρόλο, είχε εισέλθει στην Αμμόχωστο μετά την έναρξη της πολιορκίας της, στις 10 Ιανουαρίου του 1571, αφού κατέβηκε από τα βουνά˙ μαζί του είχαν έλθει και άλλοι Ιταλοί αξιωματικοί από τα βουνά. Αυτοί ήσαν πιο πριν στη Λευκωσία, ή και σε άλλες περιοχές της Κύπρου (λ.χ. στην Κερύνεια). Οι περισσότεροι όμως ήσαν διαφυγόντες από τη Λευκωσία, μετά την άλωσή της. Συνεπώς ο Τζιοβάννι Μπατίστα από το Ριβαρόλο είχε πιο πριν πολεμήσει στη Λευκωσία, από όπου διέφυγε, αλλά δεν φαίνεται να ταυτίζεται με τον αγνοούμενο Μπατίστα του καταλόγου του Καλλέπιο.