Τιρίβαζος Τειρίβαζος ή Τηρίβαζος

Image

Πέρσης στρατηγός κατά τη βασιλεία του Αρταξέρξη, στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Ο Τιρίβαζος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύγκρουση Αρταξέρξη και Ευαγόρα (386 π.Χ. και εξής) ως αρχηγός του περσικού ναυτικού που εξεστράτευσε εναντίον της Κύπρου.

 

Όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, μετά τη ναυμαχία κοντά στο Κίτιον, κατά την οποία ηττήθηκε ο στόλος του Ευαγόρα, ο Τιρίβαζος πήγε στον Αρταξέρξη για να του αναγγείλει τη νίκη και να φέρει χρήματα για τα έξοδα του πολέμου. Στο μεταξύ οι περσικές δυνάμεις είχαν πολιορκήσει τη Σαλαμίνα και ο Τιρίβαζος διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τον Ευαγόρα ζητώντας του να εγκαταλείψει όλες τις άλλες πόλεις της Κύπρου και να διατηρήσει μόνο τη Σαλαμίνα και να πληρώνει στον Πέρση βασιλιά φόρο υποτελείας ως δούλος προς κύριο. Ο Ευαγόρας δέχτηκε τους άλλους όρους, απέρριψε όμως τον τελευταίο δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμος να πληρώνει τον φόρο αλλά ως βασιλιάς προς βασιλιά.

 

Ο Τιρίβαζος επέμενε στους όρους του, κατά τη διάρκεια όμως των διαπραγματεύσεων ο άλλος Πέρσης στρατηγός Ορόντης* τον κατηγόρησε στον Αρταξέρξη για συμπαιγνία με τον Ευαγόρα και επιδίωξη συμμαχίας με τους Λακεδαιμονίους. Για τούτο ο Αρταξέρξης έδωσε εντολή στον Ορόντη να συλλάβει τον Τιρίβαζο, ο οποίος ακολούθως μεταφέρθηκε για να δικαστεί από τον Πέρση βασιλιά. Έπειτα από αυτό ο Ευαγόρας πέτυχε να συνάψει ειρήνη με τον Ορόντη πάνω στους όρους που είχε προτείνει ο ίδιος στον Τιρίβαζο.

 

Όπως αναφέρει ο Ξενοφών στα  Ἑλληνικά του, ο Τιρίβαζος ήταν εκείνος που παλαιότερα (387 π.Χ.) είχε διαβιβάσει στις Σάρδεις, προς τους αντιπροσώπους των ελληνικών πόλεων, τους όρους της «Ανταλκιδείου Ειρήνης», σύμφωνα με τους οποίους η Κύπρος παρέμενε στην εξουσία των Περσών.