Βιττόρια Ντιέγκο, ντε

Ευγενής του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που έζησε κατά τον 15ο αιώνα. Μνημονεύεται από τον ιστορικό Φλώριο Βουστρώνιο ως ένας των αξιωματούχων του βασιλείου επί ημερών του βασιλιά Ιακώβου Β΄ (1460 – 1473). Όταν, μετά το 1460, ο Ιάκωβος προέβη σε αναδιανομή των φέουδων του βασιλείου μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του, ο Ντιέγκο ντε Βιττόρια πήρε στην κατοχή του τον Στρόβολο, που αρκετά ενωρίτερα ήταν σημαντικό βασιλικό εξοχικό ενδιαίτημα.