Ανταλκίδας ή Αντιαλκίδας

Ιστορικό πρόσωπο, ναύαρχος της αρχαίας Σπάρτης, γιος του ολυμπιονίκη Λέοντος. Το 393/392, ενώ η Σπάρτη βρισκόταν σε πόλεμο με την Αθήνα και τους συμμάχους της, ο Ανταλκίδας εστάλη στις Σάρδεις για διαπραγματεύσεις με τον σατράπη Τιρίβαζο, στον οποίο πρότεινε συνθήκη ειρήνης. Το 387/6 π.Χ. ο Ανταλκίδας εστάλη από την Σπάρτη στον μέγα βασιλέα των Περσών Αρταξέρξη για νέες διαπραγματεύσεις με τους Πέρσες και τη σύναψη ειρήνης και συμμαχίας. Ο Ανταλκίδας πρότεινε στον Αρταξέρξη, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση της περσικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία και στην Κύπρο. Η συνθήκη που υπεγράφη έμεινε γνωστή ως ανταλκίδειος ειρήνη ή και βασίλειος ειρήνη.

 

Ο Ανταλκίδας εξελέγη έφορος της Σπάρτης το 370 π.Χ. Εστάλη ως πρέσβης στον Αρταξέρξη άλλες δυο φορές, το 372 και το 367 π.Χ. Την τέταρτη φορά, κι ενώ η Σπάρτη είχε πια ηττηθεί, ο Πέρσης βασιλιάς τον υπεδέχθη ειρωνικά και περιφρονητικά. Απελπισμένος ο Ανταλκίδας, αυτοκτόνησε.

->ανταλκίδειος ειρήνη