Θεόδωρος Β' Παλαιολόγος

Image

Δεσπότης του Μορέως (Πελοποννήσου), από το 1407 μέχρι το 1428 και, στη συνέχεια, δεσπότης μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θωμά από το 1428 μέχρι το 1443. Ο αδελφός του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως. Όλοι ήσαν γιοι του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου.

 

Ο Θεόδωρος Β' Παλαιολόγος σχετίστηκε με την Κύπρο (που τότε ήταν λατινικό βασίλειο της δυναστείας των Λουζινιανών) από το 1440, όταν έδωσε τη συγκατάθεσή του να παντρευτεί η κόρη του Ελένη Παλαιολογίνα τον βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' (1432 - 1458). Πράγματι, η Ελένη Παλαιολογίνα έφθασε στην Κύπρο από τον Μυστρά στις 2 Φεβρουαρίου 1441 κι ο γάμος της με τον Ιωάννη έγινε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία, στις 4 Φεβρουαρίου 1441. Η Ελένη ήταν η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Ιωάννη. Η πρώτη, που είχε πεθάνει τον Σεπτέμβριο του 1440, λίγους μόνο μήνες μετά τον γάμο, ήταν η Μήδεια Παλαιολογίνα, που και πάλι ανήκε στην οικογένεια των Παλαιολόγων.

 

Ο Θεόδωρος Β΄ Παλαιολόγος παραιτήθηκε από τη δεσποτεία του Μυστρά το 1443 κι απεσύρθη στη Σηλυβρία της Προποντίδας όπου και πέθανε το 1448, πέντε μόλις χρόνια πριν από τη πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, γεγονός που προξένησε μεγάλη θλίψη στην κόρη του Ελένη, βασίλισσα της Κύπρου.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image