Αντίστιους Σαμπίνους

(Antistius Sabinus). Διοικητής (praeses) της Κύπρου από το 292 μέχρι το 305 μ.Χ., επί Διοκλητιανού, και ίσως και λίγο έπειτα. Έδρα του ήταν η Σαλαμίνα. Ο ίδιος αφιέρωσε κι ανδριάντες στον Κωνστάντιο και στον Μαξιμιανό, ως καίσαρες, όπως φαίνεται από αναθηματικές επιγραφές που βρέθηκαν στη Σαλαμίνα.