Πισάνι ή Πιζάνι Μάφφιο Maffio Pisani

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος. Υπηρέτησε στην Κύπρο κατά το 1537-8 (περίοδος Bενετοκρατίας) ως καπετάνιος της Κύπρου (της Αμμοχώστου). Οι καπετάνιοι (capitani) αυτοί διορίζονταν από τη Βενετία κι ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι με έδρα την Αμμόχωστο.