Δάβιλας ή Ντάβιλα Αντώνιος Antonio d’ Avila

Image

Κύπριος ευγενής του 16ου αιώνα, από τους διακεκριμένους Κυπρίους ευγενείς της εποχής του. Ο Αντώνιος Δάβιλας, εγγονός του Πέτρου Δάβιλα Ι*, δώρησε 10.000 δουκάτα για την ανοικοδόμηση των τειχών της Λευκωσίας από τον κόμη Τζούλιο Σαβορνιάνο και άλλους ειδικούς στα 1567 - 8, διένειμε μεγάλη ποσότητα σιταριού από τις αποθήκες του στους εργάτες και διέθεσε στους Βενετούς ρέκτορες (rettori) της Κύπρου τα ασημικά του που σκόπευε να τα στείλει στη Βενετία για να δοθούν ως εγγύηση για δάνειο προς τον σκοπό αυτό (για τον λόγο αυτό, μια από τις επάλξεις των τειχών έλαβε το όνομά του).

 

Μετά την κατάληψη της Λευκωσίας ο Αντώνιος Δάβιλας διέφυγε με την κόρη του πρώτα στην Ισπανία, από όπου καταγόταν η οικογένειά του, και έπειτα στην Πάδουα, όπου γεννήθηκε ο γιος του Ερρίκος Κατερίνος Δάβιλας (1576 - 1631), διάσημος ιστορικός, συγγραφέας του έργου Storia delle guerre civile di Francia (Ιστορία των εμφυλίων πολέμων της Γαλλίας).