Πριούλι Νικολό Nicolo Priuli

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε δυο φορές σε ανώτατα αξιώματα στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.

 

Το 1495-1497 ο Νικολό Πριούλι υπηρέτησε ως καπετάνιος της Αμμοχώστου. Οι καπετάνιοι (capitani) διορίζονταν από τη Βενετία κι ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι με έδρα την Αμμόχωστο.

 

Ο Νικολό Πριούλι είναι γνωστός από επιγραφές στις οποίες αναφέρονται οχυρωματικά έργα που έκαμε στην Αμμόχωστο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Επιγραφή πάνω από την πύλη της Θάλασσας*, που ανοίγει στο λιμάνι της Αμμοχώστου, αναφέρει ότι αυτή κατασκευάστηκε και συμπληρώθηκε από τον Πριούλι το 1496. Άλλη παρόμοια επιγραφή αναφέρει ότι ο ίδιος αξιωματούχος συμπλήρωσε την κατασκευή του προμαχώνα Μοράττο των τειχών της πόλης.

 

Ο Πριούλι φαίνεται ότι ανησυχούσε σοβαρά από τον κίνδυνο μιας τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σε σωζόμενη αναφορά του παραπονείται ότι, ενώ οι τουρκικές ακτές είναι πολύ κοντά στην Κύπρο κι ότι μια απόβαση στο νησί ήταν εύκολη, ο ίδιος δεν διέθετε παρά μόνο μια μικρή δύναμη από 286 άνδρες. Επίσης παραπονείται ότι οι δαπάνες των 300 δουκάτων τον μήνα που διετίθεντο, ήσαν πολύ μικρές για την εκτέλεση οχυρωματικών έργων.

 

Ο Νικολό Πριούλι υπηρέτησε λίγο αργότερα (1501-1503) κι ως τοποτηρητής (luogotenente) στην Κύπρο. Οι τοποτηρητές, με έδρα τη Λευκωσία, ασκούσαν την ανώτατη εξουσία στην Κύπρο, εκτός σε καιρό πολέμου οπότε ανελάμβαναν την υπαρχηγία.