Γολγείς

Image

Έτσι ονομάζονταν οι κάτοικοι της κυπριακής πόλης των Γόλγων, όπως μαρτυρείται από αρχαίες επιγραφές που έχουν βρεθεί. Σε επιγραφή του 2ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Άργος της Πελοποννήσου, αναφέρονται εισφορές χρηματικές των κατοίκων δέκα κυπριακών πόλεων, μεταξύ αυτών δε και εισφορά των Γολγείων από 41 δραχμές και 4 οβολούς. Οι εισφορές πιθανό να έγιναν για τέλεση στο Άργος αθλητικών αγώνων προς τιμήν της Ήρας.