Δίδυμος

Κουριέας του 3ου αι. μ.Χ., γνωστός από επιγραφή στην οποία καταριέται τον Μορμίλο, με τον οποίο βρισκόταν σε έριδα (αρ. 139 στην έκδοση Mitford).