Γκαστοντέγκο Ιάκωβος Jacomo Gastodengo ή Guastodenghies

Δομινικανός από την Σαβώνα της Ιταλίας, ο οποίος κατά την 23.1.1440 προήχθη σε Λατίνο επίσκοπο Αμμοχώστου από τον πάπα Ευγένιο Δ’. Πιθανώς κράτησε το αξίωμα αυτό ως το 1442, οπότε αναφέρεται άλλος στη θέση του (ο Ιωάννης ντε Μοντελεόνε).