Πωγωνοφόρος

Image

Επωνυμία της θεάς Αφροδίτης στην αρχαία Κύπρο, όπως μαρτυρείται από λατινικές γραπτές πηγές. Συγκεκριμένα ο Μακρόβιος αναφέρει ότι στην Κύπρο η Αφροδίτη λατρευόταν κι ως Πωγωνοφόρος (δηλαδή γενειοφόρος) και δίνει την πληροφορία ότι σε άγαλμά της η θεά είχε ανδρικό παράστημα κι έφερε γενειάδα, ήταν όμως ντυμένη γυναικεία. Για την ύπαρξη τέτοιου αγάλματος της θεάς στην Κύπρο κάνει λόγο κι ο Σέρβιος.

 

Σε ελληνικές πηγές η Αφροδίτη αναφέρεται κι ως Αφρόδιτος (ο) ή κι Ερμαφρόδιτος.

 

Τέτοια χαρακτηριστικά της θεάς υφίσταντο επειδή υπήρχε στους αρχαίους Κυπρίους κι η πεποίθηση ότι η θεά ήταν ταυτόχρονα κι άντρας και γυναίκα. Κι αυτό γιατί η Αφροδίτη, ως θεά της γονιμότητας, συμβόλιζε μεταξύ άλλων και την παντοδύναμη φύση που μπορεί να γονιμοποιεί και να γονιμοποιείται από μόνη της, να γεννάται και ν' αναγεννάται αφ’ εαυτής.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια