Λούλι Luli

Βασιλιάς της Σιδώνος που ηττήθηκε από τον βασιλιά των Ασσυρίων Σενναχηρείμ (Sennacherib, 705-681 π.Χ.) και καταδιώχθηκε, οπότε κατέφυγε στην Γιατνάνα στη μέση της θάλασσας όπου και πέθανε. Σε αρχαίες ασσυριακές πηγές, Γιατνάνα είναι η Κύπρος.

 

Ο Λούλι ταυτίζεται, κατά πάσαν πιθανότητα, με τον Ελουλαίον* (Elulaeus), βασιλιά της Τύρου γύρω στο 700 π.Χ.