Μιθριδάτης ή Μιθραδάτης

Image

Βασιλιάς του Πόντου στα τέλη του 2ου και τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. (123-63 π.Χ.). Ο Μιθριδάτης συγκρούστηκε κατ' επανάληψη με τη Ρώμη. Η σύγκρουσή του αυτή, που είναι γνωστή ως Μιθριδάτειος πόλεμος, κορυφώθηκε στα χρόνια 84-82 και 74-64 π.Χ.

 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού η Κύπρος ήταν μια από τις χώρες της Ανατολής που ενίσχυσαν με πλοία τους τις ρωμαϊκές δυνάμεις. Παράλληλα πολλοί Κύπριοι συμμετείχαν στη δράση των πειρατών που, την ίδια εποχή, εξορμώντας από τα παράλια της Κιλικίας, καταλήστευαν όλη τη Μεσόγειο.

 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αππιανού (Μιθριδάτειος, 111), μια από τις θυγατέρες του Μιθριδάτη, η Νύσσα, ήταν αρραβωνιασμένη με τον Πτολεμαίο βασιλιά της Κύπρου. Όταν ο πατέρας της εκθρονίστηκε (63 π.Χ.) η Νύσσα αυτοκτόνησε.