Αίγυπτος και Κύπρος

ΔΙΩΡΥΓΑ ΣΟΥΕΖ

 

Για την κατασκευή της διώρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο, της οποίας οι εργασίες διάρκεσαν από το 1859 μέχρι το 1869, μεγάλες ποσότητες από πέτρες μεταφέρθηκαν εκεί από την Κύπρο, κυρίως από την αρχαία Αμαθούντα και από άλλους αρχαιολογικούς χώρους που λεηλατήθηκαν, με την αφαίρεση αρχαιολογικών καταλοίπων. Σχετικές αποδείξεις για τα φορτία, υπάρχουν στους λογαριασμούς του Φ. Λεσέψ.