Μάτζι Maggi Κάρολος

Βενετός ευγενής του 16ου αιώνα. Ήλθε στην Κύπρο για να επιθεωρήσει οχυρωματικά έργα, και κατά την εισβολή των Τούρκων το 1570 συνελήφθη αιχμάλωτος. Τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κύπρο, καθώς και άλλες μεταγενέστερες, περιέλαβε σε βιβλίο του, που εξεδόθη στο Παρίσι πολύ αργότερα (το 1761).