Ελ Χάτζη Χουσεΐν

Κυβερνήτης της Κύπρου από τον Ιούλιο 1805 ως τουλάχιστον τις 28.6.1807 ή ως τις αρχές του Ιουλίου του 1807. Διορίστηκε στη θέση αυτή με ενέργειες του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου που βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο ποιητής του Τραγουδιού του Χατζηγεωργάκι. Ο Ελ Χάτζη Χουσεΐν καταγόταν από τη Σπάρτη της Δυτικής Μικρασίας (Πισιδίας), ήταν δηλαδή Σπάρταλης, και διαδέχθηκε τον κυβερνήτη Σουλεϊμάν στις 8 ή 15.7.1805, μετά τις ταραχές του 1804, οπότε «Τούρκοι» χωρικοί [=Λινοβάμβακοι] έκαψαν το μέγαρο του Χατζηγεωργάκη.

 

Ο Χουσεΐν έφερε τον τίτλο του μουχασίλη* και προφανώς ετύγχανε και της εμπιστοσύνης του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη και του αντικαταστάτη του («επιτρόπου») Νικολίδη ή Νικολάου Νικολαΐδη, που κατά τον Γάλλο πρόξενο διορίστηκε από τους επισκόπους και εκέρδισε την πίστιν και τα πλούτη του προκατόχου του (Κυπρ. Χρον., Χ, 1934, σσ. 19-20). Άσχετα αν ο Νικολίδης αργότερα, όπως μας πληροφορεί το Τραγούδι, ήλθε σε σύγκρουση με τον Χατζηγεωργάκη, ο διορισμός του φαίνεται ότι αποτελεί ενέργεια του τελευταίου παράλληλη και συνδεόμενη στενά προς τον διορισμό του Ελ Χάτζη Χουσεΐν, σε συνεργασία με τους επισκόπους που ανήκαν στη δική του παράταξη, για σταθεροποίηση της δυνάμεως και επιρροής του στο νησί στη διάρκεια της απουσίας του Χατζηγεωργάκη από αυτό, αναγκαστικής μετά τα επαναστατικά γεγονότα του Μαρτίου του 1804  κ.ε.  Χουσεΐν και Νικολίδης όφειλαν να ενεργούν κατά τις υποδείξεις του απόντος Κορνεσίου. Η κατά του τελευταίου στροφή του Νικολίδη παρατηρείται μόνον επί του διαδόχου του Χουσεΐν, Χασάναγα (Ιούλ. 1808 κ.ε.), οπότε αρχίζει η εξασθένιση της επιρροής του απόντος, που οδηγεί στον φόνο του στην Κωνσταντινούπολη (βλ. Κ.Π. Κύρρη στην Επετηρίδα του Κ.Ε.Ε., IV, 1970-1971, σσ. 283-328 και δη σσ. 321-322, και VI, 1972-1973, σσ. 269-416 και δη σσ. 333-334).