Μουσταφά μπέης Mustafa bey

Μουχασίλης, Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου κατά το 1702. Είναι γνωστός κυρίως από την πλεονεξία του και την άγρια οικονομική εκμετάλλευση του νησιού. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι μέσα σ' ένα χρόνο παραμονής του στην Κύπρο είχε μαζέψει 500 πουγκιά (250.000 γρόσια ή περίπου 31.000 αγγλικές λίρες, ποσό μυθικό για την εποχή εκείνη λαμβανομένων υπόψιν και των κυπριακών δυνατοτήτων), καθώς και αναρίθμητα πολύτιμα κοσμήματα και άλλα είδη αξίας.