Ζαπλάνα Νικόλαος Nicolas Zaplana

Ενας καταλανός τυχοδιώκτης στην Κύπρο

Image

Συγγενής του Καταλανού τυχοδιώκτη πλοιάρχου Ιακώβου Ζαπλάνα. Ανέλαβε την ηγεσία της Μεγάλης Κομμανταρίας (Grande Commanderia) της Κύπρου, ως μεγάλος μαγίστρος, στις 26 Νοεμβρίου 1471 και διατήρησε το αξίωμα αυτό μέχρι το 1474.

 

Βλέπε λήμμα: 

Κομμανταρία 

 

Την αναρρίχησή του στο αξίωμα του μεγάλου μαγίστρου του τάγματος αυτού που κατείχε στην Κύπρο τεράστια περιουσία κι είχε έδρα του το Κολόσσι, ο Νικόλαος Ζαπλάνα όφειλε πιθανότατα στην υποστήριξή του Ιακώβου Ζαπλάνα ο οποίος είχε μεγάλη πολιτική δύναμη στο βασίλειο της Κύπρου.

 

Βλέπε λήμμα:

Καταλανοί και Κύπρος

 

Όμως μετά τον θάνατο του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β' το 1473, οπότε ο Ιάκωβος Ζαπλάνα και οι άλλοι Καταλανοί ηγέτες απώλεσαν τη δύναμή τους κι αναγκάστηκαν να φύγουν από την Κύπρο, ήταν φυσικό να απολέσει την δύναμή του και ο Νικόλαος Ζαπλάνα. Πραγματικά, το 1474 αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμα του μεγάλου μαγίστρου της Κομμανταρίας κι αντικαταστάθηκε από τον Μάρκο Κρίσπο, θείο της βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο.

 

Ο Νικόλαος Ζαπλάνα είναι γνωστός και από αξίωση που ήγειρε εκ μέρους της Μεγάλης Κομμανταρίας επί της μικρής Κομμανταρίας του Τέμπλους (του σημερινού ομώνυμου χωριού κοντά στην Κερύνεια), το 1472. Εκτός από το αξίωμα του μεγάλου μαγίστρου στην Κύπρο, ο Νικόλαος Ζαπλάνα κατείχε και το αξίωμα του σινεσκάρδου της Ρόδου.